All About PDF Business Platinum Full Key Portable

Tải All About PDF Business Platinum 3.1067 Full Key Portable

All About PDF Business Platinum Full Key 2022 cố gắng gói gọn hầu hết các công cụ chỉnh sửa PDF mà người dùng trung bình cần. Điều này bao gồm hợp nhất tài liệu, chia nhỏ hoặc chỉ xóa một số trang nhất định. Chương trình cũng có thể chuyển đổi các tệp PDF thành các tài liệu Word, Excel và PowerPoint, hình ảnh HTML hoặc JPG.

All About PDF Business Platinum Full Portable

Đặc điểm All About PDF Business Platinum

All About PDF Business Platinum Full Portable cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát tài sản trí tuệ của mình bằng cách cho phép bạn chỉ định khi nào các tài liệu PDF được chia sẻ của bạn hết hạn. Tính năng này cho phép bạn tạo các tệp PDF có giới hạn thời gian bằng cách sử dụng biện pháp bảo vệ DRM (Quản lý quyền kỹ thuật số) mạnh mẽ của chúng tôi.

Chuyển đổi hàng loạt tệp PDF của bạn sang một số định dạng bao gồm Microsoft Word , Microsoft PowerPoint , JPG Image và HTML.

All About PDF Business Platinum Full Download có thể lấy nhiều tệp PDF và hợp nhất chúng thành một tệp duy nhất . Bạn cũng có thể làm theo cách khác bằng cách lấy một tệp PDF duy nhất và chia nó thành nhiều tài liệu. Điều này được thực hiện bằng cách chỉ định nhiều phạm vi trang để chia hoặc bạn có thể chỉ cần yêu cầu ứng dụng chia nhỏ PDF mỗi N trang (ví dụ: bạn có thể chia PDF từ các trang 1 đến 5 và 6-10 hoặc chỉ mỗi 3 trang) .

Bạn có thể thêm mật khẩu Chủ sở hữu và Người dùng vào tệp PDF của mình bằng cách sử dụng mã hóa 256-bit. Với mật khẩu Chủ sở hữu được đặt trên tệp PDF của bạn, bạn có thể chỉ định quyền của người dùng

Download All About PDF Business Platinum Full Portable

All About PDF Business Platinum 3.1067 Setup

Link Google Drive
Link Mega

All About PDF Business Platinum 3.1066 Portable

Link Google Drive
Link Mega

All About PDF Business Platinum Full Portable có thể xóa mật khẩu PDF của Người dùng và Chủ sở hữu khỏi bất kỳ tệp PDF nào để họ không cần xem tài liệu nữa.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*