AX-ZIP Finder Full Key Portable

Tải AX-ZIP Finder 4.5 Full Key Portable

AX-ZIP Finder Full Key Portable 2022 là một ứng dụng cho phép bạn nhìn vào bên trong kho lưu trữ để xem và giải nén có chứa các tệp và thư mục vào máy tính. Nó có các cài đặt nâng cao đặc biệt hấp dẫn đối với người dùng có kinh nghiệm. Các loại tệp lưu trữ được hỗ trợ là ZIP, CAB, RAR, JAR, XAP, ACE và 7Z.

AX-ZIP Finder Full Portable

Đặc điểm AX-ZIP Finder

AX-ZIP Finder Full Portable cung cấp cho bạn khả năng giới hạn phạm vi tìm kiếm từ một tệp đến nhiều đĩa, bao gồm hoặc loại trừ các thư mục con, cũng như kết hợp các bộ lọc để bao gồm hoặc loại trừ các tệp cụ thể theo kích thước hoặc ngày. Bất kỳ tệp nào cũng có thể được trích xuất vào đĩa cục bộ thông qua hỗ trợ kéo và thả, tương tự như sao chép tệp trong Windows Explorer.

Bạn có thể lưu danh sách với kết quả tìm kiếm sang định dạng Microsoft Word hoặc Excel, thực hiện các tìm kiếm cơ bản trên các kết quả, xem thuộc tính tệp, xem lại lịch sử với các mục đã chọn, tạo và sắp xếp dấu trang, cũng như chuyển sang kiểu giao diện người dùng khác.

AX-ZIP Finder Full Key Portable hiển thị các tệp lưu trữ dưới dạng các thư mục chứa bên trong các thư mục và tệp trong cấu trúc được hiển thị dưới dạng cây. Thư mục gốc của mỗi kho lưu trữ sẽ được hiển thị dưới dạng biểu tượng được liên kết với kho lưu trữ loại này.

Archive Browser chứa cây đại diện cho cấu trúc của đĩa, thư mục và kho lưu trữ. Mỗi mục của cấu trúc này có hộp kiểm để đưa nó vào quá trình tìm kiếm. Tệp Tìm thấy – là danh sách nơi các tệp tìm thấy sẽ được đặt. Để tìm kiếm tệp trong kho lưu trữ, cần phải đánh dấu các hộp kiểm các mục Trình duyệt lưu trữ, mục này sẽ được quét và chỉ định tiêu chí tìm kiếm.

Download AX-ZIP Finder Full Portable

AX-ZIP Finder 4.5 Portable (64bit)

Link Google Drive
Link Mega

AX-ZIP Finder Full Portable sử dụng một lượng CPU và RAM thấp. Nói chung, AX-ZIP Finder có các tùy chọn nâng cao và cài đặt cấu hình để duyệt các kho lưu trữ và giải nén các mục.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*