BackupAssist Desktop Full Key Portable

Tải BackupAssist Desktop 10.5.2 Full Key Portable

BackupAssist Desktop Full Portable 2022 là một ứng dụng phần mềm cho phép bạn tạo bản sao lưu cho tất cả các loại tệp, cũng như khôi phục và khôi phục các mục, theo dõi các quy trình đang chạy và tạo báo cáo. Cho phép bạn sao lưu các tệp, thư mục và ứng dụng, cũng như e-mail và cơ sở dữ liệu SQL, khôi phục và khôi phục các mục cũng như tạo báo cáo.

BackupAssist Desktop Full Portable

Đặc điểm BackupAssist Desktop

BackupAssist Desktop Full Portable được xây dựng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển của bạn. Chọn phần mềm sao lưu Windows để giữ an toàn cho dữ liệu của bạn. Phần mềm sao lưu giúp lưu máy chủ của bạn khỏi bị phá hủy. Không bao giờ bị mất dữ liệu nữa. Sử dụng BackupAssist để thực hiện sao lưu tại chỗ và ngoại vi nhằm bảo vệ máy chủ của bạn.

Có một số loại công việc sao lưu mà bạn có thể chọn, chẳng hạn như chụp ảnh ổ đĩa, sao chép dữ liệu, nén ZIP 64-bit và sao lưu SQL hoặc e-mail. Bất kể bạn chọn cái nào, bạn đều phải trải qua trình hướng dẫn cài đặt cho phép bạn thiết lập các chi tiết như thư mục nguồn, vị trí đích, lịch trình lặp lại thao tác, tên và mô tả ngắn.

Có thể theo dõi quá trình sao lưu, cũng như tạo báo cáo cùng với số lượng hoặc lỗi, thông tin sử dụng dữ liệu, thời gian bắt đầu và kết thúc, tên công việc, nhãn và máy tính. Nhật ký sự kiện có thể được hiển thị trong cửa sổ chính, cùng với mức độ lỗi, ngày tháng, sự kiện và danh mục.

Download BackupAssist Desktop Full Portable

BackupAssist Desktop 10.5.2 Portable

Link Google Drive
Link Mega

BackupAssist Desktop Full Portable là một phần mềm khá hữu ích khi nói đến việc bảo vệ hệ thống của bạn khỏi bị mất dữ liệu đột ngột bằng cách cho phép bạn sao lưu, khôi phục và phục hồi các tệp của mình.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*