Browser History Examiner Full Key Portable

Tải Browser History Examiner 1.9.0 Full Key Portable

Browser History Examiner Full Key Portable 2022 là một công cụ ấn tượng và chuyên nghiệp để đánh giá lịch sử trình duyệt web. Vì vậy, công cụ này sẽ đánh giá và báo cáo lịch sử Web từ các trình duyệt web chính.

Browser History Examiner Full Portable

Đặc điểm Browser History Examiner

Browser History Examiner Full Portable là trình kiểm tra lịch sử trình duyệt (BHE) là một công cụ phần mềm pháp y để thu thập, phân tích và báo cáo lịch sử internet từ các trình duyệt web chính trên máy tính để bàn.

Được trang bị trình phân tích cú pháp Địa chỉ Thư trong đó địa chỉ email được trích xuất từ ​​nhiều nguồn như Nhật ký đã lưu, Lượt truy cập trang web, Bản ghi bộ nhớ cache và cả Biểu tượng yêu thích.

Browser History Examiner Full Portable có thể hỗ trợ trong các cuộc điều tra kỹ thuật số khác nhau như các trường hợp pháp y kỹ thuật số dân sự và hình sự, sự cố bảo mật, điều tra nguồn nhân lực và báo cáo hoạt động nói chung của nhân viên.

Một công cụ ấn tượng và chuyên nghiệp để phân tích lịch sử trình duyệt web. Xác định các đỉnh trong hoạt động Internet bằng cách sử dụng dòng thời gian tương tác.

Download Browser History Examiner Full Portable

Browser History Examiner 1.9.0 Full Setup

Link Google Drive
Link Mega

Browser History Examiner 1.9.0 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Browser History Examiner Full Portable là một công cụ phần mềm pháp y để thu thập, trích xuất và phân tích lịch sử internet từ các trình duyệt web chính trên máy tính để bàn. Nhiều loại dữ liệu có thể được phân tích bao gồm lượt truy cập trang web, tìm kiếm, tải xuống và tệp được lưu trong bộ nhớ cache.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*