ByteScout PDF Multitool Business Full Key Portable

Tải ByteScout PDF Multitool 12.0.4.4106 Business Full Key Portable

ByteScout PDF Multitool Business Full Key Portable 2022 bao gồm tập hợp các chức năng để trích xuất dữ liệu và văn bản từ các tệp PDF: PDF To XML, PDF To CSV, PDF To Text, đọc văn bản từ PDF được quét bằng OCR, tìm kiếm văn bản với biểu thức chính quy, trích xuất hình ảnh gốc và nhiều thứ khác hơn.

ByteScout PDF Multitool Business Full Portable

Đặc điểm ByteScout PDF Multitool Business

ByteScout PDF Multitool Business Full Portable hỗ trợ OCR (đọc văn bản từ hình ảnh) cho các ngôn ngữ tiếng Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha. Các chức năng khác: trích xuất tệp tin; trích xuất các tập tin từ các gói PDF; trích xuất dữ liệu FDF và XFA từ các biểu mẫu PDF; trích xuất dữ liệu hóa đơn ZUGFeRD dưới dạng XML; tách, gộp các trang từ PDF.

Chương trình không hỗ trợ tải nhiều tài liệu nguồn. Đây là một điểm trừ lớn, hơn thế nữa vì chương trình hoạt động xuất sắc và khá mạnh mẽ. Có lẽ các phiên bản trong tương lai sẽ cải thiện điều này, vì tất cả các chức năng chính khác đã được giải quyết đầy đủ.

ByteScout PDF Multitool Business Full Portable giao diện rất trực quan và dễ sử dụng, vì tài nguyên về cơ bản không có menu hoặc tab. Tất cả các chức năng chương trình cốt lõi được đặt ở bên cạnh của một khung xem tài liệu rất rộng rãi. Các chức năng thu phóng và tìm kiếm tiêu chuẩn bổ sung cho các chức năng chuyển đổi có sẵn cho người dùng.

Tách, hợp nhất và xoay tài liệu nguồn là một số công cụ phụ trợ có sẵn cho người dùng. Các tài nguyên khác bao gồm khả năng trích xuất hình ảnh nhúng, tệp đính kèm, biểu mẫu hoặc bảng XFA.

Download ByteScout PDF Multitool Business Full Portable

ByteScout PDF Multitool 12.0.4.4106 Business Full Setup

Link Google Drive
Link Mega

ByteScout PDF Multitool 12.0.0.4063 Business Portable

Link Google Drive
Link Mega

ByteScout PDF Multitool Business Full Portable là một bộ chuyển đổi dễ sử dụng và mạnh mẽ được tạo ra để giúp người dùng lưu các tệp PDF của họ sang các định dạng phổ biến khác, chẳng hạn như TXT, CSV, HTML và thậm chí cả hình ảnh.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*