Change MAC Address Full Key Portable

Change MAC Address 21.1.0 Enterprise Full Key Portable

Change MAC Address 2022 là một ứng dụng siêu dễ quản lý, phù hợp cho bất kỳ ai muốn thay đổi ID duy nhất của bộ điều khiển giao diện mạng của máy tính, địa chỉ MAC.

Change MAC Address Full Key Portable

Chương trình thân thiện với người dùng và siêu nhẹ. Bạn có thể thực hiện quá trình cài đặt trong vài giây và màn hình chính có các lệnh ngắn gọn, rõ ràng. Để hoạt động tối ưu và đảm bảo bạn không gặp bất kỳ lỗi nào, hãy bắt đầu cài đặt bằng cách nhấp chuột phải vào tệp thực thi và sử dụng đặc quyền quản trị viên của bạn để cài đặt.

Sử dụng ứng dụng này, bạn có một GUI đẹp cho phép bạn liệt kê và thay đổi địa chỉ MAC của PC (địa chỉ MAC là mã định danh hoặc ID duy nhất được gán cho bộ điều khiển giao diện mạng, một thành phần kết nối một thứ gì đó với Internet).

Trước khi bắt đầu sử dụng chương trình, bạn nên hiểu một số điều về mạng của mình, chủ yếu là bạn có thể có nhiều địa chỉ MAC (đặc biệt là trên máy tính xách tay) – một cho Ethernet (cổng có dây) và một cho Wi-Fi ( cổng không dây) và bạn cũng có thể tự mình thay đổi địa chỉ MAC của máy từ PC của mình (với các hướng dẫn trực tuyến đơn giản).

Ví dụ, người dùng thành thạo có thể truy cập, sử dụng dòng lệnh, các phần khác nhau của hệ thống, để liệt kê tất cả các địa chỉ MAC của các giao diện mạng tương quan, để điều chỉnh các địa chỉ này và kiểm tra các sửa đổi của chúng.

Download Change MAC Address Full Key Portable

Change MAC Address 21.1.0 Enterprise Portable

Link Google Drive
Link Mega

Change MAC Address 21.03 KG

Link Google Drive
Link Mega

Change MAC Address 21.03 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Một số người dùng, vì lý do bảo mật, chọn ẩn địa chỉ MAC của họ. Với chương trình này, bây giờ bạn có thể dễ dàng giả mạo địa chỉ MAC. Với một vài cú nhấp chuột, người dùng sẽ có thể thay đổi địa chỉ MAC của họ. Có thể chọn một nhà sản xuất khác trong quá trình hoạt động này hoặc tạo một địa chỉ MAC hoàn toàn ngẫu nhiên.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*