Debenu PDF Tools Pro Full Key Portable

Debenu PDF Tools Pro Full Key Portable

Debenu PDF Tools Pro Full Key Portable 2022 trước đây được gọi là PDF Properties Changer, là một ứng dụng phần mềm phức tạp cho phép bạn xem và chỉnh sửa các tệp PDF từ nhiều góc độ khác nhau.

Debenu PDF Tools Pro Full Key Portable

Khi cài đặt không thành công, bạn sẽ được gặp một giao diện trực quan và hiện đại, cho phép bất kỳ loại người nào cũng có thể dễ dàng làm việc với nó, bất kể kinh nghiệm trước đây của họ và không gặp phải vấn đề gì.

Ngoài ra, khi nhấp chuột phải vào một mục PDF trong Windows Explorer, bạn sẽ thấy nhiều mục mà Công cụ PDF Debenu đã tạo cho menu ngữ cảnh. Ví dụ: bạn có thể chuyển đổi PDF thành BMP, WMF, EMF, PNG, GIF, TIFF, TXT và CSV. Có thể chọn tất cả các trang để chuyển đổi hoặc chỉ nhập những trang mà bạn quan tâm.

Bộ tiện ích này cho phép bạn chỉnh sửa siêu dữ liệu của tệp PDF (tiêu đề, tác giả, chủ đề và từ khóa), xem thông tin về bảo mật (nếu có) và thông tin chi tiết về phông chữ được sử dụng trong toàn bộ tài liệu. Có thể hợp nhất nhiều tệp, cũng như chia chúng theo các trang và dấu trang.

Debenu PDF Tools Pro Full Key Portable

Debenu PDF Maximus 2.0.2.10 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Debenu PDF Tools Pro 3.1.1.1 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Bạn có thể tạo báo cáo về số lượng liên kết có trong một mục và lưu vào ổ cứng ở định dạng TXT, cũng như xóa tất cả các dấu trang hoặc giải nén chúng vào ổ cứng (TXT). Chúng thường được lưu trong cùng một thư mục với tài liệu gốc, để đơn giản hóa quy trình cho bạn.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*