Digital Signer Lite Full Key Portable

Digital Signer Lite Full Key Portable

Digital Signer Lite Full Key Portable 2022 là một công cụ có khả năng ứng dụng trong các quy trình ký tài liệu kỹ thuật số và kinh doanh. Do đó, nó có thể hữu ích cho các công ty hoặc dịch giả tự do muốn ký và mã hóa an toàn các hợp đồng và tài liệu PDF của họ.

Digital Signer Lite Full Key Portable

Phần mềm này ký điện tử các tài liệu PDF bằng chứng thư số PKCS # 12, X.509, tệp pfx, mã thông báo USB (chữ ký số), mã thông báo phần cứng và Thẻ thông minh.

Nó còn được gọi là phần mềm chữ ký số. Sử dụng sản phẩm này, bạn có thể nhanh chóng ký một / nhiều tệp PDF (chế độ hàng loạt) bằng cách chọn thư mục / thư mục đầu vào và đầu ra.

Digital Signer là một công cụ tuyệt vời, được thiết kế để giúp các công ty và người dùng muốn ký kỹ thuật số tài liệu và quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật của họ.

Download Digital Signer Lite Full Key Portable

Digital Signer Lite 11.0.0.0 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Digital Signer Lite 11.3.0.0

Link Google Drive
Link Mega

Digital Signer Lite cung cấp các tính năng hạn chế nhưng hữu ích cho các tổ chức và cá nhân muốn có tài liệu chống giả mạo, với tính năng mã hóa tài liệu và chữ ký cao cấp.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*