DiskMax Full Key Portable Free

DiskMax Full Key Portable Free

DiskMax Full Key Portable Free 2023 là một chương trình rất dễ sử dụng cho phép bạn dọn dẹp ổ cứng của mình bằng cách loại bỏ các tập tin rác. Bằng cách này, bạn có thể tối ưu hóa hiệu suất hệ thống của mình.

DiskMax Full Key Portable Free

Tự động hóa việc dọn sạch thùng rác của bạn (nếu được chỉ định), dọn dẹp tàn tích cài đặt và gỡ lỗi thông tin

Dọn dẹp Lịch sử của mọi người dùng, Tệp Internet tạm thời, Cookie (nếu được chỉ định), danh sách tài liệu đã mở gần đây, bộ nhớ cache hình thu nhỏ của trình thám hiểm và nhật ký báo cáo lỗi windows

Xóa bộ nhớ cache của Windows, con trỏ kế thừa không sử dụng (trên Vista, nếu được chỉ định), thông tin gỡ lỗi, nhật ký internet, bộ đệm trong trung tâm trợ giúp, thông tin sửa chữa, bộ đệm DLL, Nhật ký, tệp tạm thời và tệp cuộn lùi cập nhật Windows

Loại bỏ các mục đăng ký cho nhiều danh sách Được sử dụng gần đây nhất. Xóa nhật ký sự kiện của Windows (không có ứng dụng nào khác làm được điều này)

Download DiskMax Full Key Portable Free

DiskMax 6.20×64 Portable

Link Google Drive
Link Mega

DiskMax 6.21 Setup

Link Download

Cung cấp cho bạn tùy chọn quét sâu đĩa cứng của bạn để xóa tất cả các tệp kiểu nhật ký, cũ, prv, chk, swp, bak, gid, wbk, tmp và dmp. Tiện ích này chỉ dành cho người dùng nâng cao. Sắp xếp lại các tệp để chúng có thể được truy cập nhanh hơn

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*