DtSearch Desktop Full Key Portable

DtSearch Desktop Full Key Portable

DtSearch Desktop Engine Full Key Portable 2022 cung cấp khả năng tìm kiếm ngay lập tức các tệp có thể truy cập trên máy tính để bàn. dtSearch có thể tìm kiếm ngay lập tức hàng terabyte văn bản vì nó xây dựng một chỉ mục tìm kiếm lưu trữ vị trí của các từ trong tài liệu.

DtSearch Desktop Full Key Portable

Trình lập chỉ mục dtSearch tự động nhận dạng và hỗ trợ tất cả các định dạng tệp phổ biến và không bao giờ thay đổi tệp gốc. Dòng sản phẩm tìm kiếm có thể tìm kiếm hàng terabyte văn bản ngay lập tức trên máy tính để bàn, mạng, Internet hoặc trang Intranet. Các sản phẩm dtSearch cũng đóng vai trò là công cụ để xuất bản, với tính năng tìm kiếm văn bản tức thì và các bộ sưu tập tài liệu phong phú tới các Trang web hoặc CD / DVD.

Có thể truy cập lập chỉ mục – chỉ cần chọn các thư mục hoặc toàn bộ ổ đĩa để lập chỉ mục và dtSearch thực hiện phần còn lại. Sau khi dtSearch đã xây dựng một chỉ mục, nó có thể tự động cập nhật nó bằng cách sử dụng Trình lập lịch tác vụ của Windows để phản ánh các bổ sung, xóa và sửa đổi đối với bộ sưu tập tài liệu của bạn. Cập nhật chỉ mục thậm chí còn nhanh hơn vì dtSearch sẽ kiểm tra từng tệp và chỉ lập chỉ mục các tệp được thêm hoặc thay đổi.

Công cụ truy xuất văn bản DtSearch Engine cho phép các nhà phát triển nhanh chóng thêm tìm kiếm và truy xuất văn bản “sức mạnh công nghiệp” đã được chứng minh của dtSearch vào các ứng dụng.

Download DtSearch Desktop Full Key Portable

dtSearch Desktop 7.94.8612 Portable

Link Google Drive
Link Mega

DtSearch Desktop 7.97.8676 Setup

Link Google Drive
Link Mega

DtSearch Engine 7.97.8676 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Công cụ dtSearch được sử dụng trong hàng trăm ứng dụng thương mại. Xem Nghiên cứu điển hình & Giải pháp của bên thứ 3 để biết hơn một trăm nghiên cứu điển hình về nhà phát triển.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*