EasyBCD Full Key Portable

EasyBCD Full Key Portable

EasyBCD Full Key Portable 2022 cho phép bạn tạo môi trường multiboot để chạy nhiều hệ điều hành trên cùng một máy tính. Ứng dụng này cũng có các tiện ích sao lưu / sửa chữa BCD (Boot Configuration Data) cung cấp cho người dùng khả năng thiết lập lại cấu hình BCD hoặc tạo lại và sửa chữa các tệp khởi động.

EasyBCD Full Key Portable

Phần mềm có giao diện được tổ chức tốt, vì mỗi chức năng có phần riêng. Bạn có thể xem tổng quan về cài đặt hiện tại trên máy tính của mình, hệ điều hành đã cài đặt và thứ tự của chúng. Thay đổi tên và vị trí của họ trong danh sách dễ dàng như nhấn hai nút.

Khi nói đến việc điều chỉnh các mục khởi động hiện tại, bạn có thể thay đổi kiểu Chế độ an toàn hoặc bạn có thể giới hạn Windows chỉ sử dụng một số CPU nhất định. Hơn nữa, bạn có thể chọn chạy HĐH ở Chế độ gỡ lỗi hạt nhân hoặc ở Chế độ khởi động SOS / Verbose.

EasyBCD Community Edition cho phép bạn điều chỉnh thời gian cần trôi qua cho đến khi hệ điều hành mặc định được khởi động (sau một số giây nhất định) hoặc bạn có thể tắt hoàn toàn thời gian chờ này và đặt nó để chờ người dùng nhập.

Download EasyBCD Full Key Portable

EasyBCD 2.4.0.237 Portable

Link Google Drive
Link Mega

EasyBCD 2.4.0.237 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Phần Tiện ích hữu ích hiển thị một số tùy chọn, nhưng hầu hết chúng đều tải các công cụ tiêu chuẩn của Windows, chẳng hạn như Bảng điều khiển, Khôi phục hệ thống hoặc Thông tin hệ thống, do đó gói nhiều tùy chọn quản lý trong một phiên bản sạch sẽ.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*