EasyUEFI Enterprise Full Key Portable

EasyUEFI Enterprise Full Key Portable

EasyUEFI Enterprise Full Key Portable 2023 là một công cụ nhẹ được thiết kế để quản lý các tùy chọn khởi động có sẵn của các hệ thống dựa trên UEFI hoặc EFI. Chương trình cho phép bạn tải các mục khởi động và chỉnh sửa các thuộc tính của chúng để định cấu hình thứ tự khởi động cho máy tính của bạn.

EasyUEFI Enterprise Full Key Portable

Chuẩn UEFI được nhiều máy tính sử dụng để tạo điều kiện giao tiếp giữa hệ điều hành và các thiết bị được cài đặt. Nó được thiết kế để thay thế giao diện BIOS và cung cấp chức năng cải tiến cho người dùng cuối.

Một trong những ưu điểm của UEFI là khả năng xem thông tin khởi động trong khi bạn đang chạy hệ điều hành. Điều này cho phép người dùng xem và thay đổi thứ tự thiết bị khởi động và tạo các mục khởi động mới.

Chỉ định mục khởi động một lần cho lần khởi động lại tiếp theo hoặc thay đổi thứ tự khởi động EFI / UEFI. Tất cả các hoạt động này được thực hiện trong Windows mà không cần vào thiết lập BIOS.

EasyUEFI cũng phát hành một tính năng cho phép bạn quản lý các Phân vùng Hệ thống EFI; với tính năng này, bạn có thể dễ dàng sao lưu, khôi phục, xây dựng lại Phân vùng Hệ thống EFI (ESP) hoặc di chuyển Phân vùng Hệ thống EFI từ ổ đĩa này sang ổ đĩa khác.

Với EasyUEFI, bạn cũng có thể tạo tệp hình ảnh Windows PE có thể khởi động. Sau khi xây dựng tệp hình ảnh, bạn có thể tạo một ổ đĩa flash USB có khả năng khởi động hoặc sử dụng phần mềm ghi của bên thứ 3 để ghi nó vào CD / DVD.

Download EasyUEFI Enterprise Full Key Portable

EasyUEFI Enterprise 4.6.1×64 Portable

Link Google Drive
Link Mega

EasyUEFI Enterprise 4.6 Release 2×64 Setup

Link Google Drive
Link Mega

EasyUEFI Enterprise 4.6.1×64 WinPE ISO

Link Google Drive
Link Mega

Với đĩa khẩn cấp Windows PE này, bạn có thể nhanh chóng khắc phục sự cố khởi động EFI hoặc sửa chữa các phân vùng hệ thống EFI, chẳng hạn như tùy chọn khởi động EFI bị thiếu hoặc bị hỏng, EFI SystemPartitionsn bị thiếu hoặc bị hỏng.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*