ESET SysInspector Full Key Portable Free

ESET SysInspector Full Key Portable Free

ESET SysInspector Full Key Portable Free 2022 là một ứng dụng có nhiều tính năng cho phép người dùng giám sát các quy trình, dịch vụ, sổ đăng ký, trình điều khiển và các tệp quan trọng khác. Nó chủ yếu phục vụ cho người dùng máy tính có kinh nghiệm.

ESET SysInspector Full Key Portable Free

Giao diện được tạo từ một cửa sổ thông thường với cấu trúc được tổ chức tốt, nơi bạn có thể xem các mục theo loại: quy trình đang chạy, kết nối mạng, mục đăng ký quan trọng, dịch vụ, trình điều khiển, tệp quan trọng, tác vụ của bộ lập lịch hệ thống, thông tin hệ thống và chi tiết tệp.

Chương trình này cho phép phân tích sâu về các khía cạnh khác nhau của hệ điều hành của bạn, bao gồm các quy trình đang chạy, nội dung đăng ký, các mục khởi động và kết nối mạng.

Nó xâm nhập vào hệ điều hành và nắm bắt các chi tiết như các quy trình đang chạy, nội dung đăng ký, các mục khởi động và kết nối mạng.

Sau khi tạo ảnh chụp nhanh của hệ thống, ESET SysIns Inspector sẽ áp dụng phương pháp heuristics để ấn định mức độ rủi ro cho từng đối tượng được ghi nhật ký.

Download ESET SysInspector Full Key Portable Free

ESET SysInspector 1.3.14.0 Portable

Link Google Drive
Link Mega

ESET SysInspector 1.4.2.0 Setup

Link 32bit
Link 64bit

Nó được tích hợp với công nghệ Anti-Stealth cho phép phát hiện các đối tượng ẩn trong MBR, các mục đăng ký, trình điều khiển, dịch vụ và quy trình.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*