ExtremeCopy Pro Full Key

ExtremeCopy Pro Full Key

ExtremeCopy Pro Full Key 2022 là một công cụ thiết thực giúp bạn truyền tệp nhanh hơn công cụ sao chép mặc định của Windows. Nó được thiết kế để cải thiện hiệu quả của bạn khi bạn phải đối phó với các hoạt động sao chép và di chuyển thường xuyên.

ExtremeCopy Pro Full Key

Chương trình được tích hợp trong Windows shell và thực sự thay thế phím tắt dán khi bạn đang làm việc với các tệp hoặc thư mục. Nó cũng xuất hiện trong menu ngữ cảnh, nơi bạn có thể tìm thấy tùy chọn để dán tệp bình thường hoặc để khởi chạy ứng dụng.

Bạn có thể sử dụng menu ngữ cảnh để khởi chạy cửa sổ chính của ứng dụng nhằm chọn các mục bạn cần sao chép và điểm đến. Hộp thoại cũng cho phép bạn lọc các tệp mà bạn cần sao chép bằng cách sử dụng các ký tự đại diện.

Cài đặt nâng cao cho phép bạn thay đổi hành vi của ứng dụng khi ứng dụng cần ghi đè tệp hoặc gặp lỗi. Bạn có thể cấu hình chương trình để xác nhận hành động hoặc thực hiện một hành động đặt trước nếu đáp ứng các tiêu chí nhất định.

Download ExtremeCopy Pro Full Key

ExtremeCopy 2.3.4 Pro

Link Google Drive
Link Mega

Đây là một tiện ích Windows sao chép và di chuyển các tập tin cực kỳ nhanh chóng, nó sẽ tự động tối ưu hóa tốc độ và tài nguyên dựa trên máy vật lý đích.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*