Fab’s AutoBackup Pro Full Key Portable

Fab’s AutoBackup Pro Full Key Portable

Fab’s AutoBackup Pro Full Key Portable 2022 là một ứng dụng dễ sử dụng dành riêng để tạo bản sao lưu cho dữ liệu, tệp và cài đặt quan trọng. Công cụ này có thể hữu ích trong trường hợp bạn muốn định dạng hệ thống của mình, cài đặt lại hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào có thể gây mất dữ liệu. Chương trình có thể dễ dàng chạy từ máy tính để bàn hoặc từ ổ USB.

Fab's AutoBackup Pro Full Key Portable

Fab’s AutoBackup Pro được thiết kế để giúp bạn giữ dữ liệu quan trọng trong không gian lưu trữ an toàn, đồng thời định dạng hệ thống. Nó không chỉ có thể tạo bản sao cho dữ liệu, tệp và cài đặt mà còn có thể lưu cấu trúc thư mục / thư mục con của chúng.

Ví dụ: bạn có thể chỉ ra đường dẫn cho các thư mục phổ biến, chẳng hạn như Tải xuống, Tài liệu của tôi, Ảnh của tôi, Máy tính để bàn. Trong quá trình khôi phục tệp, Fab’s AutoBackup Pro có thể giúp gửi các tệp này trở lại các thư mục mà bạn đã sao chép chúng từ đó. Chương trình có thể khôi phục các mục đã sao lưu dễ dàng như sao chép chúng.

Fab’s AutoBackup Pro cung cấp cho bạn khả năng lưu thông tin đã sao lưu trên một đĩa khác hoặc trên một ổ đĩa di động. Ngoài ra, bạn có thể nhanh chóng chuyển nó sang một tài khoản người dùng khác trên cùng một máy tính. Bản sao lưu dữ liệu chỉ liên quan đến các tệp từ tài khoản người dùng được chỉ định, nhưng nó cũng có thể sao chép các mục thông thường.

Download Fab’s AutoBackup Pro Full Key Portable

Fab’s AutoBackup Pro 7.1.1.1136 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Fab’s AutoBackup Pro 7.1.1.1136 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Mặc dù mạnh mẽ, ứng dụng này rất dễ sử dụng và cho phép bạn kiểm soát dữ liệu bạn muốn sao lưu bằng cách chọn đường dẫn hoặc tạo bộ lọc. Các tab riêng biệt cho phép bạn tạo lựa chọn tệp nâng cao: chọn dữ liệu của người dùng, tệp công khai và thông tin bổ sung. Bạn có thể tạo bộ lọc để bao gồm hoặc loại trừ.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*