File Investigator Tools Full Key Portable

File Investigator Tools Full Key Portable

File Investigator Tools Full Key Portable 2022 kết hợp công nghệ File Investigator với Windows File Find và lệnh DOS Directory để tìm kiếm các tệp theo Loại tệp, Nội dung, Hệ điều hành / Nền tảng, Phương pháp Lưu trữ Dữ liệu, Thuộc tính Tệp, v.v.

File Investigator Tools Full Key Portable

Hãy quên việc sử dụng phần mở rộng tệp và giờ đây bạn có thể tìm kiếm tệp một cách thông minh và duyệt qua siêu dữ liệu của chúng. Nó bao gồm cả ứng dụng Tìm tệp FI và Thư mục FI, giúp xác định nhiều loại tệp hơn với độ chính xác cao hơn bất kỳ sản phẩm nào khác hiện có. Hãy tưởng tượng tìm kiếm tệp theo danh mục thay vì phải chỉ định phần mở rộng tệp hoặc một vài loại tệp.

CÔNG CỤ Điều tra Tệp (FI TOOLS) bao gồm cả ứng dụng Tìm Tệp FI và Thư mục FI, giúp xác định nhiều loại tệp hơn với độ chính xác cao hơn bất kỳ sản phẩm nào khác hiện có. Hãy tưởng tượng tìm kiếm tệp theo danh mục thay vì phải chỉ định phần mở rộng tệp hoặc một vài loại tệp. Bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ, từ Windows và từ dòng lệnh.

Download File Investigator Tools Full Key Portable

File Investigator Tools 3.29 Portable

Link Google Drive
Link Mega

File Investigator Tools 3.33 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Truy cập trang Tìm Tệp FI để biết việc tìm kiếm dễ dàng như thế nào theo các danh mục như Hình ảnh Đồ họa, Dữ liệu Cá nhân / Người dùng, Bảng tính, Âm thanh Kỹ thuật số và các tệp liên quan đến Hệ điều hành Palm. Hoặc, truy cập trang Thư mục FI để xem cách bạn có thể thực hiện các thao tác tương tự trực tiếp từ dòng lệnh hoặc tệp hàng loạt.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*