Free Color Picker Full Key Portable Free

Free Color Picker Full Key Portable Free

Free Color Picker Full Key Portable Free là một chương trình cho phép bạn chụp màu của bất kỳ pixel nào được hiển thị trên màn hình. Để thuận tiện cho việc chụp màu, có một kính lúp ở giữa cửa sổ chính để hiển thị hình ảnh được phóng to xung quanh vị trí con trỏ hiện tại.

Free Color Picker Full Key Portable Free

Free Color Picker là một chương trình cho phép bạn chụp màu của bất kỳ pixel nào hiển thị trên màn hình. Để chụp màu, chỉ cần di chuyển con trỏ đến vị trí mong muốn và nhấn phím F4 . Màu bên dưới con trỏ sẽ được thêm vào bảng màu nằm ở phần bên phải của cửa sổ chính.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chụp màu, có một kính lúp ở giữa cửa sổ chính để hiển thị hình ảnh được phóng to xung quanh vị trí con trỏ hiện tại. Độ phóng đại tối đa là 30x.

Bất kỳ màu nào đã chụp đều có thể được thay đổi tùy ý bằng trình chỉnh sửa màu tích hợp. Ngoài ra, chương trình cho phép dễ dàng sửa đổi toàn bộ bảng màu, phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, tạo màu ngẫu nhiên cho các dải màu thành phần RGB nhất định, tìm kiếm màu bộ ba trên bánh xe màu và nhiều hơn nữa.

Download Free Color Picker Full Key Portable Free

Free Color Picker 1.2.1 Portable 64bit

Link Download
Link Mega

Free Color Picker 1.2.1 Portable 32bit

Link Download
Link Mega

Mặc dù bạn có thể dành nhiều thời gian để tìm kiếm pixel có màu hoàn hảo, nhưng bạn không thực sự phải làm như vậy, vì Free Color Picker có nhiều công cụ mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh bảng màu của mình.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*