GeoGebra Classic Full Key Portable Free

GeoGebra Classic Full Key Portable Free

GeoGebra Classic Full Key Portable Free 2023 là một tiện ích mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt để giúp người dùng thiết kế các đối tượng toán học thuộc một số loại được sử dụng cho giải tích, đại số và hình học. Vì đây là ứng dụng dựa trên Java, bạn nên đảm bảo rằng mình đã cài đặt môi trường làm việc trên máy tính trước đó.

GeoGebra Classic Full Key Portable Free

Nhìn chung, GeoGebra 6 được tích hợp nhiều tham số chuyên dụng để giúp bạn học hoặc dạy các đối tượng và phép toán toán học khác nhau. Nó có giao diện rõ ràng cho phép người dùng tạo các đối tượng toán học bằng cách sử dụng các công cụ hoặc lệnh chuyên dụng. Ứng dụng cung cấp quyền truy cập nhanh vào các công cụ vẽ khác nhau có thể chèn vào ngăn làm việc khá dễ dàng.

Chương trình này cho phép bạn thêm các điểm và vectơ và thực hiện các phép tính với chúng (ví dụ: bạn có thể đo độ dài của một vectơ) và bao gồm các đường và trục, phần hình nón và cung tròn, đường cong, bất đẳng thức và hàm.

Nó cung cấp hỗ trợ cho hai ngôn ngữ kịch bản (GGBScript và Javascript), vì vậy bạn có thể tạo một chuỗi lệnh để thiết kế hoặc sửa đổi các đối tượng. Hơn nữa, bạn có thể ghi lại các giá trị cho từng đối tượng trong danh sách bảng tính, cụ thể là số, điểm và vectơ. Có thể lưu các dự án đã tạo vào một tệp (ví dụ: HTML, PNG, EPS, GIF), được tải lên trên trang web của nhà phát triển hoặc được in ra.

Download GeoGebra Classic Full Key Portable Free

GeoGebra Classic 6.0.631.0 Portable

Link Google Drive
Link Mega

GeoGebra Classic 6.0.697.0 Setup

Link Download

Có thể lưu các dự án đã tạo vào một tệp (ví dụ: HTML, PNG, EPS, GIF), được tải lên trên trang web của nhà phát triển hoặc được in ra. Nói chung, GeoGebra có nhiều tham số chuyên dụng để giúp bạn học hoặc dạy các đối tượng và phép toán toán học khác nhau.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*