GhostBuster Full Key Portable Free

GhostBuster Full Key Portable Free

GhostBuster Full Key Portable Free 2022 quét sổ đăng ký của bạn để tìm các thiết bị đã được ghost (phần cứng không còn được kết nối với PC) và xóa chúng chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nó có thể liệt kê tất cả các thiết bị, phát hiện các thiết bị bị ma và loại bỏ chúng nếu chúng phù hợp với các loại thiết bị và lớp thiết bị có thể chọn.

GhostBuster Full Key Portable Free

Nó thực hiện tương tự khi bạn nhấp chuột phải vào một thiết bị trong Windows Device Manager và chọn gỡ cài đặt. Sự khác biệt duy nhất là chương trình này thực hiện hàng loạt cho tất cả các thiết bị được lọc đã được ghost lại, do đó tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Nó loại bỏ các thiết bị theo tên, lớp hoặc ký tự đại diện, vì vậy bạn có thể sử dụng nó để loại bỏ chỉ một trong hai thiết bị được tạo ma có cùng tên; nó sẽ luôn cố gắng xóa tất cả các thiết bị đã được ghost phù hợp.

GhostBuster là một tiện ích tiện dụng cho phép bạn xem và chấm dứt mọi ứng dụng đang chạy nhưng không hoạt động. Nó sẽ phát hiện tất cả các ổ đĩa hiện đang chạy và cảnh báo bạn nếu bất kỳ ổ nào trong số đó được khởi động, nhưng không hoạt động do thiếu kết nối thiết bị.

Download GhostBuster Full Key Portable Free

Ghostbuster Portable

Link Download

Ghostbuster Setup v1.0.10

Link Download

Chương trình có thể giúp bạn xem tất cả các thiết bị được cài đặt trên máy tính của bạn. Bạn có thể xem các thuộc tính của thiết bị, chẳng hạn như mô tả, ID phần cứng, cấu hình, GUID lớp và nhà sản xuất. Bạn có thể thêm từng ổ đĩa vào một lớp hoặc danh mục thiết bị hoặc bạn có thể tạo phân loại của riêng mình bằng cách sử dụng tùy chọn ký tự đại diện.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*