HDAT2 Full ISO Hard Disk Repair Utility

HDAT2 Full ISO Hard Disk Repair Utility

HDAT2 Full ISO Hard Disk Repair Utility 2022 là một chương trình tất cả trong một cho phép bạn kiểm tra hoặc chẩn đoán các thiết bị ATA / ATAPI / SATA, SSD và SCSI / USB. Nó sẽ không thực thi trong một phiên DOS trong Windows. Bạn nên tạo một đĩa mềm khởi động DOS hoặc CD / DVD và khởi động hệ thống của bạn cho nó và thực thi chương trình này từ đĩa mềm hoặc CD-ROM đó.

HDAT2 Full ISO Hard Disk Repair Utility

Phát hiện các thiết bị ATA / ATAPI / SATA với bộ điều khiển tích hợp và bổ trợ. Phát hiện thiết bị trên bộ điều khiển AHCI / RAID (chỉ trên cổng 0-3). Phát hiện thiết bị USB thông qua trình điều khiển USB ASPI hoặc BIOS (nếu được hỗ trợ). Phát hiện ổ cứng SCSI thông qua trình điều khiển ngắt BIOS 13h hoặc ASPI

Các thiết bị SCSI khác chỉ được phát hiện thông qua trình điều khiển ASPI (phải được tải trước). Với trình điều khiển ASPI, bạn sẽ có thêm thông tin về các thiết bị SCSI. Kiểm tra và sửa chữa thiết bị cho các thành phần xấu (cho đến nay chỉ có phiên bản 4.5.3). Nhiều chức năng kiểm tra khác nhau cho ổ cứng

Thay đổi kích thước ổ cứng hỗ trợ SET MAX ADDRESS / EXT (hỗ trợ chế độ định địa chỉ LBA 28/48 bit). Phát hiện khóa ổ thông qua tính năng bảo mật (Menu Bảo mật). Chức năng SMART chỉ dành cho ổ ATA / SATA và SCSI. Thông tin về thiết bị (ATA / ATAPI, BIOS ngắt 13h, ASPI, EDD)

Download HDAT2 Full ISO Hard Disk Repair Utility

HDAT2CD_LITE_74.ISO

Link Download

HDAT2CD_74.ISO

Link Download

Trình xem khu vực cho thiết bị (cũng cho USB, ZIP, đĩa CD-dữ liệu). Để truy cập ổ CD / DVD ATA / SATA, bạn không cần bất kỳ trình điều khiển hoặc MSCDEX nào. Bật / tắt một số tính năng cho các thiết bị truy cập trực tiếp. Bộ tính năng Lớp phủ Cấu hình Thiết bị (DCO) (bạn có thể khôi phục toàn bộ dung lượng hoặc cho phép / không cho phép một số bộ tính năng của ổ cứng)

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*