HDClone Professional Full Key Portable

HDClone Professional Full Key Portable

HDClone Professional Full Key Portable 2023 là công cụ hoàn hảo để sao lưu và tạo bản sao của toàn bộ phần mềm hoặc cài đặt hệ điều hành. Bản sao hàng loạt song song và triển khai. Tạo tối đa 4, 8 hoặc 16 bản sao trực tiếp hoặc từ một hình ảnh trong một lần chạy. Hoàn hảo cho môi trường sản xuất.

HDClone Professional Full Key Portable

Chế độ SafeRescue đặc biệt làm cho HDClone Enterprise Edition trở thành một công cụ vô giá để cứu các đĩa cứng bị lỗi và các phương tiện khác. HDClone Enterprise Edition hoạt động độc lập với lược đồ phân vùng, hệ thống tệp và hệ điều hành. Nó cũng hoạt động với các định dạng độc quyền sẽ không thể truy cập được.

Đây là một ứng dụng đáng tin cậy được thiết kế để sao lưu, sao chép, sao chép hoặc khôi phục đĩa và phân vùng, cung cấp giao diện dễ sử dụng để làm cho toàn bộ quá trình an toàn hơn và nhanh hơn.

Download HDClone Professional Full Key Portable

HDClone Professional Edition v9.0.11a Portable

Link Google Drive
Link Mega

HDClone Professional 9.0.11a 32bit Setup

Link Google Drive
Link Mega

HDClone Professional 9.0.11a 64bit Setup

Link Google Drive
Link Mega

HDClone có thể sao lưu, phục hồi và sao chép đĩa và phân vùng, dựa trên một danh sách dài các tính năng để giúp bạn trong vấn đề này.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*