Imposition Wizard Full Key Portable

Imposition Wizard Full Key Portable

Imposition Wizard Full Key Portable có thể sử dụng nó như một plugin áp đặt cho Adobe Acrobat hoặc ở chế độ độc lập. Một trong những tính năng hấp dẫn của Imposition Wizard là giao diện người dùng hiện đại và nhẹ. Nó có trình quản lý cài đặt trước lưu trữ tất cả các bố cục của bạn để sử dụng lại trong tương lai. Thiết lập bố cục áp đặt một lần, lưu nó, sau đó sử dụng nó, lặp đi lặp lại, để tăng tốc quá trình, ngay cả từ dòng lệnh.

Imposition Wizard Full Key Portable

Một trong những tính năng hấp dẫn của Imposition Wizard là giao diện người dùng hiện đại và nhẹ. Nó giống nhau trên Mac và Windows và khi nó chạy dưới dạng plugin Acrobat hoặc dưới dạng ứng dụng độc lập.

Nó có trình quản lý cài đặt trước lưu trữ tất cả các bố cục của bạn để sử dụng lại trong tương lai. Thiết lập bố cục áp đặt một lần, lưu nó, sau đó sử dụng nó, lặp đi lặp lại, để tăng tốc quá trình, ngay cả từ dòng lệnh.

Download Imposition Wizard Full Key Portable

Imposition Wizard 3.0.4×64 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Bên cạnh đó, công cụ này cho phép bạn xử lý các khoảng trống phức tạp, dấu cắt, không gian màu và thanh màu. Hơn nữa, hỗ trợ cho đồ họa và văn bản tùy chỉnh được cung cấp, cũng như trường hợp chảy máu tài liệu và hơn thế nữa.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*