Infonautics File Date Corrector Full Key Portable

Infonautics File Date Corrector Full Key Portable

Infonautics File Date Corrector Full Key Portable. Sử dụng chương trình này để sửa ‘Ngày tạo’ và ‘Ngày sửa đổi’ và Khôi phục Ngày tạo ban đầu. Bạn thiết lập máy tính mới của mình và tất cả các tệp đã nhập trên đĩa cứng mới của bạn hiện có sai “Ngày tạo”.

Infonautics File Date Corrector Full Key Portable

Đối với nhiều ứng dụng, điều quan trọng là hệ thống phải hiển thị ngày tạo và sửa đổi ban đầu của tệp. Đặc biệt là những gì liên quan đến văn bản pháp luật, Ngày tạo ban đầu có tầm quan trọng.

Ngoài ra, khi sắp xếp các bức ảnh của bạn, cần có “Ngày chụp” gốc để ghi lại phóng sự của bạn theo đúng trình tự thời gian.

Download Infonautics File Date Corrector Full Key Portable

Infonautics File Date Corrector 1.61 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Infonautics File Date Corrector 1.61 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Lựa chọn ngày cần sửa: “Đã tạo” và / hoặc “Đã sửa đổi”. Lựa chọn các nguồn thông tin, riêng cho các ngày “Được tạo” và “Đã sửa đổi”: Thông tin meta của tệp, tài liệu, hình ảnh (EXIF, IPTC, XMP), thông tin meta của âm thanh / video (chỉ có ngày “Đã ghi” vì âm thanh và video không có ngày sửa đổi), trích xuất ngày tệp từ tên tệp, ngày giờ cố định.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*