Intel Processor Diagnostic Tool Full Key Portable Free

Intel Processor Diagnostic Tool Full Key Portable Free

Intel Processor Diagnostic Tool Full Key Portable Free là một chương trình dễ sử dụng với cái tên giải thích khá nhiều chức năng của nó – nó có khả năng thực hiện một số điểm chuẩn trên máy tính của bạn, để kiểm tra các tính năng của bộ xử lý Intel của bạn.

Intel Processor Diagnostic Tool Full Key Portable Free

Khi khởi tạo Nó sẽ tự động bắt đầu quy trình quét. Trong thời gian này, bạn nên dừng hoạt động thường xuyên của mình trên máy trạm để tránh bất kỳ lỗi không mong muốn nào và báo cáo trục trặc.

Nó hiển thị nhiều thông tin liên quan đến bộ xử lý Intel, chẳng hạn như thời gian bắt đầu và kết thúc kiểm tra, kiểm tra nhiệt độ, chuỗi nhãn hiệu được phát hiện, tần số CPU, xung nhịp cơ bản, kiểm tra dấu chấm động, kích thước bộ nhớ cache, kiểm tra khả năng MMX & SSE, v.v.

Download Intel Processor Diagnostic Tool Full Key Portable Free

Intel® Processor Diagnostic Tool 4.1.5.37 32bit

Link Download

Intel® Processor Diagnostic Tool 4.1.5.37 64bit

Link Download

Intel® Processor Diagnostic Tool 4.1.5.37 zip

Link Download

Intel Processor Diagnostic Tool 4.1.1.33×64 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Intel Processor Diagnostic Tool.4.1.4.36 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Đây là một chương trình dễ sử dụng với cái tên giải thích khá nhiều chức năng của nó – nó có khả năng thực hiện một số điểm chuẩn trên máy tính của bạn để kiểm tra các tính năng của bộ xử lý Intel của bạn.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*