ISOpen Full Key Portable

ISOpen Full Key Portable

ISOpen Full Key Portable là một tiện ích mạnh mẽ có thể tạo, giải nén, chuyển đổi và chuyển đổi tất cả các định dạng ảnh CDROM hoặc DVD. ISOpen có thể ghi dữ liệu của bạn CD và DVD, AUDIO CD từ MP3, WAV, OGG, WMA của bạn. (TAO, DAO, SAO được hỗ trợ). Tất cả những gì bạn cần là một đầu ghi CD hoặc DVD. Ngoài ra có thể ghi ISO, BIN / CUE, IMG / CCD, NRG, CIF, MDF, CDI, C2D, BWI, B5I, VaporCD, PDI, MD1, XA, CMI…

ISOpen Full Key Portable

ISOpen có thể Mở và Giải nén các tập tin có trong các tập tin ảnh ISO, BIN / CUE, IMG / CCD, NRG, CIF, MDF, TDCI, C2D, BWI, B5I, VaporCD, PDI, MD1, XA, CMI…. Ghi tất cả các tệp hình ảnh của bạn sang cd hoặc dvd mà không cần chuyển đổi sơ bộ!

Với ISOpen, bạn có thể chuyển đổi phần lớn định dạng ảnh CD ROM sang định dạng ISO, NRG hoặc Bin / Cue. Bạn sẽ có thể tạo hình ảnh ISO, Bin / Cue, NRG cho đĩa cd, dvd của mình. Tạo ảnh sao lưu của tất cả đĩa CD hoặc DVD của bạn.

Download ISOpen Full Key Portable

ISOpen 4.5.0 Portable

Link Google Drive
Link Mega

ISOpen có thể ghi tệp hình ảnh CD và DVD của bạn (ISO, BIN, CUE, IMG, CCD, NRG, CIF, MDF, CDI, C2D, BWI, VaporCD, PDI, MD1, XA, CMI, v.v.) Bạn có thể tạo hình ảnh ISO, Bin / Cue hoặc NRG từ CD và DVD yêu thích của bạn (CD AUDIO kèm theo) (sao chép cd dvd).

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*