Jayro’s Lockpick Full Key WinPE

Jayro’s Lockpick Full Key WinPE

Jayro’s Lockpick Full Key WinPE. Bộ gỡ bỏ / đặt lại mật khẩu có thể khởi động (ISO có thể khởi động) cho thẻ USB của bạn. WinPE để loại bỏ mật khẩu của tài khoản người dùng. Đó là giải pháp Tất cả trong Một, kết hợp tất cả các công cụ xóa mật khẩu mới nhất và phổ biến nhất vào một bộ WinPE: Jayro’s Lockpick

Jayro's Lockpick Full Key WinPE

Các ứng dụng bao gồm: Active @ Password Changer, Bypass Windows Password, LazeSoft Windows Password Recovery, NTPWEdit, O&O BlueCon UserManager, PCUnlocker, Reset Windows Password, Windows Login Unlocker, Windows Password Reset

Download Jayro’s Lockpick Full Key WinPE

Jayro’s Lockpick 2021.12 ISO

Link Google Drvie
Link Mega

Các ứng dụng và thay đổi cập nhật: Ứng dụng Lockpick của Jayro (được cập nhật bởi @ AAA3A) Đã cập nhật lên PE Win11. Win11 PE mới có kích thước bằng một nửa so với Win10 PE cũ.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*