Jsoft PDF Reducer Full Key Portable Free

Jsoft PDF Reducer Full Key Portable Free

Jsoft PDF Reducer Full Key Portable Free sửa đổi và nén các tệp PDF để tiết kiệm dung lượng hoặc chuyển giao thuận lợi trên các môi trường khác nhau với sự trợ giúp của ứng dụng trực quan này Jsoft PDF Reducer.

Jsoft PDF Reducer Full Key Portable

Nén tệp PDF không phải là một quá trình chiếm quá nhiều thời gian hoặc quá phức tạp. Nhiều chương trình có thể thực hiện loại quy trình này, nhưng trong trường hợp cụ thể này, sự chú ý tập trung vào một chương trình cụ thể, Jsoft PDF Reducer.

GUI rất đẹp, đầy màu sắc và sạch sẽ. Nó hỗ trợ chức năng kéo và thả và dựa trên quy trình từng bước, vì vậy không cần kỹ năng cụ thể nào để sử dụng thành công.

Jsoft PDF Reducer Full Key Portable Free

Jsoft PDF Reducer 2.3 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Jsoft PDF Reducer 3.1 Setup

Link Download

Nén tệp PDF không phải là một quá trình chiếm quá nhiều thời gian hoặc quá phức tạp. Có vô số chương trình có thể thực hiện loại quy trình này, nhưng trong trường hợp cụ thể này, sự chú ý tập trung vào một chương trình cụ thể, Jsoft PDF Reducer.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*