Light Invoice Full Key Portable

Light Invoice Full Key Portable

Light Invoice Full Key Portable là một ứng dụng dành riêng cho những người cần tạo hóa đơn khẩn cấp trông có vẻ được chỉnh sửa chuyên nghiệp, chủ yếu dành cho các công ty mà còn dành cho cá nhân, với điều kiện thực hiện các điều chỉnh nhỏ.

Light Invoice Full Key Portable

Ứng dụng này là một lựa chọn trong số nhiều ứng dụng tương tự và cuối cùng nó vẫn được ưu tiên vì các tính năng mà nó cung cấp không thực sự khác biệt so với những gì mà đối thủ cung cấp.

Mở ứng dụng chắc chắn bạn sẽ không ngạc nhiên nhiều. Người ta phải đồng ý rằng nó khá được đặt hàng. Bạn sẽ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm chính xác nơi bạn mong đợi. Bên cạnh đó, thực sự không có điều gì bạn có thể chỉ ra và thừa nhận là nó hoàn toàn khác với phần mềm tương tự.

Nó không nhất thiết là một điều xấu vì các ứng dụng như thế này chạy trên một công thức hơi cố định. Nhập dữ liệu công ty của bạn và thậm chí thêm logo để có giao diện chuyên nghiệp hơn. Chỉnh sửa cài đặt như đơn vị tiền tệ sẽ sử dụng, số điện thoại sẽ được in và thậm chí cho phép thêm mã QR vào hóa đơn của bạn.

Download Light Invoice Full Key Portable

Light Invoice 1.0 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Sau khi thành lập công ty của bạn, chỉ cần thêm ý chính của hoạt động của bạn. Nếu bạn có nhiều khoản thu nhập và chi phí, hãy đảm bảo bạn đăng ký từng khoản một cách thích hợp, thêm vào cá nhân hoặc công ty mà bạn phải chuyển tiền. Thêm mã QR để có thêm khả năng truy cập và đăng ký hóa đơn của bạn với một ID duy nhất để bảo quản và lưu trữ an toàn. Bạn có thể sử dụng nó để chi trả cho các chi phí nội bộ của công ty và nó vẫn sẽ hữu ích như bất kỳ phần mềm tương tự nào khác.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*