Log Parser Lizard Professional Full Key Portable

Log Parser Lizard Professional Full Key Portable

Log Parser Lizard Professional Full Key Portable là những công cụ thiết yếu trong hộp công cụ của mọi quản trị viên hệ thống và nhà phát triển để pháp y, gỡ lỗi, thu thập nhật ký, phân tích dữ liệu lớn, trực quan hóa dữ liệu và báo cáo.

Log Parser Lizard Professional Full Key Portable

Các sự kiện hệ thống, lỗi và nhiều hoạt động khác như vậy được hệ điều hành ghi lại và lưu giữ, trong trường hợp bạn có thể cần khắc phục sự cố nhất định và bạn phải biết chính xác máy tính của mình đang làm gì tại một thời điểm cụ thể.

Thông thường, các truy vấn này chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở dữ liệu, vì chúng chứa các thuật ngữ đặc biệt mà các định dạng tệp khác không nhận dạng được, nhưng nó cho phép bạn chạy các truy vấn SQL đối với các tệp văn bản thuần túy, nhờ vào cú pháp SQL rất riêng của nó.

Download Log Parser Lizard Professional Full Key Portable

Log Parser Lizard Professional 7.8.0 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Log Parser Lizard Professional 7.8.0 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Log Parser Lizard có các tùy chọn trực quan hóa dữ liệu nâng cao, cũng như các công cụ báo cáo. Trình thiết kế báo cáo tích hợp đi kèm với một trình chỉnh sửa thân thiện với người dùng, bao gồm tất cả những gì cần thiết để bạn tạo báo cáo toàn diện, xuất chúng sang các định dạng tệp khác nhau và chia sẻ chúng với những người khác.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*