Magnet AXIOM Full Key Portable

Magnet AXIOM Full Key Portable

Magnet AXIOM Full Key Portable là nền tảng duy nhất chụp và phân tích dữ liệu hình ảnh điện thoại thông minh, đám mây, máy tính, IoT và bên thứ ba trong một tệp trường hợp duy nhất.

Magnet AXIOM Full Key Portable

Nền tảng điều tra kỹ thuật số tích hợp, toàn diện nhất. Bạn cần khôi phục bằng chứng từ nhiều nguồn nhất và phân tích tất cả bằng chứng kỹ thuật số trong một hồ sơ vụ việc để đảm bảo rằng không có mối tương quan nào bị bỏ sót.

Hơn nữa, các thiết bị trong các cuộc điều tra đang chất đống. Sử dụng tự động hóa để xếp hàng nhiều thiết bị và loại thiết bị để thu nhận hình ảnh. Các đồ tạo tác giữ bằng chứng kỹ thuật số có liên quan nhất. Tìm thêm dữ liệu giả từ nhiều nguồn hơn.

Download Magnet AXIOM Full Key Portable

Magnet AXIOM 2.5.1.11408×64 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Hơn nữa, bạn cần khôi phục dữ liệu một cách hiệu quả nhất. Bằng chứng phù hợp nhất là trong các hiện vật liên quan đến hoạt động internet và thông tin liên lạc của người dùng. Sử dụng AXIOM để lấy dữ liệu giả sâu nhất và xác minh bằng quyền truy cập hệ thống tệp tích hợp.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*