MindGenius Full Key Portable

MindGenius Full Key Portable

MindGenius Full Key Portable. Nếu bạn là người quản lý doanh nghiệp muốn tăng năng suất của chính bạn và nhân viên, bạn có thể được hưởng lợi từ một công cụ như MindGenius Business. Nó có thể giúp bạn tạo bản đồ tư duy, động não ý tưởng, tạo bản trình bày, quản lý nhiệm vụ và dự án.

MindGenius Full Key Portable

Bạn có thể bắt đầu một kế hoạch dự án trong MindGenius, tận dụng nhiều tính năng quản lý dự án của nó, sau đó đưa toàn bộ nhóm dự án của bạn vào dự án bằng MindGenius Online. Đó là điều tốt nhất của cả hai thế giới: Nhận chức năng chuyên sâu với MindGenius và hợp tác dễ dàng giữa nhóm dự án của bạn với MindGenius Online.

Giờ đây, bạn có thể ẩn hầu hết thông tin dự án trên bản đồ tư duy để cho phép điều hướng dễ dàng hơn, sửa đổi kế hoạch linh hoạt hơn và bản đồ tư duy nhỏ gọn hơn. Khi một bản đồ hiển thị thông tin dự án, chỉ cần nhấp vào nút Thông tin Tác vụ trên tab Chia sẻ để bỏ chọn nó. Tất cả thông tin dự án ngoại trừ việc phân công tài nguyên sẽ bị ẩn.

Download MindGenius Full Key Portable

MindGenius 2019 8.0.1.7073 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Giờ đây, bạn có thể gửi ảnh bản đồ MindGenius trực tiếp tới Twitter hoặc Facebook, tự động tạo một bài đăng. Có một cách mới để cung cấp cho bản đồ tư duy của bạn một giao diện khác: Các mẫu phông chữ cho phép bạn chọn từ một số phông chữ văn bản khi bạn khởi chạy một bản đồ mới.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*