MiniTool Partition Wizard Server Full Key Portable

MiniTool Partition Wizard Server Full Key Portable

MiniTool Partition Wizard Server Full Key Portable là một ứng dụng phần mềm chuyên nghiệp được thiết kế để giúp người dùng tạo, xóa, định dạng, di chuyển hoặc thay đổi kích thước phân vùng.

MiniTool Partition Wizard Server Full Key Portable

Nó có một bố cục rõ ràng và đơn giản, hiển thị các phân vùng hiện tại được tìm thấy trên máy tính. Thêm vào đó, chương trình tiết lộ thông tin về chúng, chẳng hạn như dung lượng, dung lượng đã sử dụng và chưa sử dụng, hệ thống tệp, loại và trạng thái (ẩn, hệ thống).

Phương pháp tiếp cận từng bước rất hữu ích, đặc biệt là đối với các tân binh, vì họ có thể nắm vững quy trình với nỗ lực tối thiểu.

Khi làm việc với các phân vùng, ứng dụng cung cấp các công cụ khác nhau để giúp bạn thay đổi kích thước, hợp nhất, tạo và xóa phân vùng, thay đổi nhãn phân vùng, xóa hoặc định dạng phân vùng, điều chỉnh kích thước cụm, chuyển đổi FAT sang NTFS và ngược lại.

Download MiniTool Partition Wizard Server Full Key Portable

MiniTool Partition Wizard Server Edition 9.1 Portable

Link Google Drive
Link Mega

MiniTool Partition Wizard Server 12.3 Setup

Link Google Drive
Link Mega

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*