OpenCloner Stream-Cloner Full Key

OpenCloner Stream-Cloner Full Key

OpenCloner Stream-Cloner Full Key đã được thiết kế với mục đích lấy dữ liệu video có sẵn trong các kho lưu trữ trực tuyến. Nó phát hiện tệp phương tiện từ một liên kết nhất định và sau đó tiến hành tải xuống nội dung tự động.

OpenCloner Stream-Cloner Full Key

Giao diện phù hợp với bất kỳ loại người dùng nào, không phụ thuộc vào trải nghiệm máy tính. Các tùy chọn tải xuống hiển thị ở phần trên của cửa sổ ứng dụng và cho phép kiểm soát hoạt động tải xuống bằng cách tạm dừng hoặc xóa tác vụ.

Sau khi cung cấp liên kết với phương tiện bạn muốn đưa vào ứng dụng có thể hiển thị trang thuộc tính của nó, bao gồm mô tả ngắn gọn về tệp, kích thước và đường dẫn lưu trữ cục bộ. Nó bao gồm hỗ trợ chuyển đổi video và nó cũng có thể phát các tệp đã tải xuống bằng trình phát nội bộ của nó.

Download OpenCloner Stream-Cloner Full Key

OpenCloner Stream-Cloner 2.40 Build 305 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Trong số các cài đặt nổi bật nhất hiện diện trong bảng cấu hình, có thay đổi đường dẫn lưu trữ mặc định, cung cấp lượng thời gian tối đa để phân tích nguồn, tự động thử lại tải xuống trong trường hợp bị lỗi và video. Liên quan đến phần cuối cùng, Stream-Cloner cung cấp một sự lựa chọn để lưu phim dưới dạng MP4 hoặc ở định dạng DVD.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*