Paragon Hard Disk Manager Business WinPE ISO

Paragon Hard Disk Manager Business WinPE ISO

Paragon Hard Disk Manager Business WinPE ISO là một phần mềm đơn giản và đáng tin cậy đáng có khi bạn cần sao lưu các phân vùng riêng biệt hoặc toàn bộ đĩa sang định dạng pVHD, trích xuất các tệp và thư mục từ hình ảnh sao lưu, cũng như sao chép hoặc khôi phục nội dung của 512- byte đĩa cứng sang đĩa cứng 4k.

Paragon Hard Disk Manager Business WinPE ISO

Tách, hợp nhất, mở rộng, phân phối lại không gian trống, chuyển đổi sang logic / chính, chỉnh sửa các lĩnh vực, chuyển đổi sang MBR / GPT, thay đổi các khe chính và số sê-ri, bề mặt kiểm tra, phân vùng đĩa ảo.

Sao lưu toàn bộ hệ thống, khối lượng và tệp, sao lưu theo lịch trình, hình ảnh gia tăng và khác biệt, mã hóa và nén sao lưu, loại trừ dữ liệu sao lưu, tập lệnh sao lưu trước / sau, hỗ trợ vùng chứa pVHD, VHD, VHDX, VMDK.

Download Paragon Hard Disk Manager Business WinPE ISO

Paragon Hard Disk Manager Business 17.16.12×64 WinPE

Link Google Drive
Link Mega

Khôi phục toàn bộ hệ thống, từng ổ đĩa hoặc tệp và thư mục, khôi phục về vị trí ban đầu hoặc vị trí mới, khôi phục về phần cứng khác nhau, khôi phục với thay đổi kích thước, gắn kết / nhập vùng chứa sao lưu

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*