Paragon HFS+ for Windows Full Key

Paragon HFS+ for Windows Full Key

Paragon HFS+ for Windows Full Key là một trong những hệ thống tệp chính của macOS. Nếu bạn làm việc trên máy tính Windows và cần đọc hoặc ghi tệp từ HDD, SSD hoặc ổ đĩa flash được định dạng theo macOS, bạn cần HFS + cho Windows của Paragon Software.

Paragon HFS+ for Windows Full Key Portable

Nó chỉ đơn giản là hoạt động hiệu quả khi các ổ đĩa không thể truy cập trước đây đột nhiên hiển thị như bất kỳ ổ đĩa nào khác và giờ đây bạn có thể dễ dàng chuyển dữ liệu đến và đi từ máy Mac bằng cách sử dụng ổ đĩa định dạng HFS + bên ngoài làm trung gian. Ví dụ: cũng không có hình phạt về hiệu suất khi chuyển các tệp nhiều gigabyte qua kết nối USB 2 với tốc độ khoảng 40MB / s.

Để mở và khám phá một lớp HFS +, bạn phải điều hướng đến cửa sổ Quản lý đĩa (chọn ‘Quản lý’ khi nhấp chuột phải vào ‘Máy tính của tôi’), hiển thị danh sách tất cả các ổ đĩa đã được xác định và ký tự được chỉ định của chúng.

Download Paragon HFS+ for Windows Full Key

Paragon HFS for Windows 11.3.221 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Theo mặc định, Windows gán một ký tự cho các ổ đĩa HFS + được kết nối, nhưng bạn cũng có thể thay đổi ký tự từ menu chuột phải. Có một ứng dụng dòng lệnh được phân phối trong gói có thể được sử dụng để gắn ổ đĩa có định dạng MAC mới. Ổ đĩa mới được hiển thị trong ‘Máy tính của tôi’, nơi bạn có thể truy cập nó giống như bạn làm với đĩa cứng NTFS.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*