Paragon Image Backup for Windows Full Key

Paragon Image Backup for Windows Full Key

Paragon Image Backup for Windows Full Key là một công cụ hình ảnh đĩa cho Windows 8 và Server 2012. Nó sử dụng các công nghệ Microsoft VSS và Paragon đang chờ cấp bằng sáng chế cho các bản sao nhất quán tại thời điểm của toàn bộ hệ thống đĩa hoặc các khối lượng riêng biệt. Đối với mục đích khôi phục, nó bao gồm một môi trường Linux / DOS mạnh mẽ.

Paragon Image Backup for Windows Full Key

Paragon Image Backup sử dụng trình hướng dẫn thông minh để giúp bạn dễ dàng thiết lập và hoàn thành bản sao lưu. Một tính năng thú vị khác là bạn cũng có thể trích xuất nội dung từ ảnh sao lưu. Bạn có thể nén hình ảnh để giảm kích thước, bảo vệ nó bằng mật khẩu và loại trừ một hoặc nhiều loại tệp khỏi bản sao lưu.

Hỗ trợ đọc / ghi ReFS đầy đủ trong Windows. Chỉ đọc quyền truy cập vào các khối lượng ReFS chưa được gắn kết trong môi trường Linux và Windows.

Download Paragon Image Backup for Windows Full Key

Paragon Image Backup for Windows 8.10.1.0.15848 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Công cụ sao lưu hình ảnh này cho phép người dùng dễ dàng sao lưu phân vùng đơn hoặc hoàn thành đĩa cứng và lưu cục bộ, vào CD / DVD hoặc trên mạng. Phần mềm sử dụng cơ chế hình ảnh đĩa và Microsoft Volume Shadow Copy Service để sao lưu các ứng dụng đang chạy và các tệp bị khóa hệ thống.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*