Passcape Reset Windows Password Full Key

Passcape Reset Windows Password Full Key

Passcape Reset Windows Password Full Key cho Windows chỉ cần chạy Đặt lại mật khẩu Windows từ đĩa CD hoặc USB có thể khởi động và đặt lại mật khẩu đã quên hoặc mở khóa tài khoản. Đó là vấn đề của một vài phút!

Passcape Reset Windows Password Full Key

Đặt lại Mật khẩu Windows là giải pháp mạnh mẽ nhất để khôi phục hoặc bỏ qua tất cả các loại mật khẩu tài khoản Windows: tài khoản người dùng, quản trị viên, tài khoản Active Directory và người dùng / quản trị viên miền.

Mất mật khẩu hoặc tài khoản Windows bị khóa là vấn đề thường xuyên nhất mà các chuyên gia khôi phục dữ liệu phải đối phó. Bạn có thể định dạng ổ cứng hoặc cài đặt lại hệ điều hành của mình, nhưng điều đó sẽ không giúp bạn tránh bị mất một phần dữ liệu, cài đặt cá nhân và thêm đau đầu. Bên cạnh đó, tất cả những gì có thể mất một thời gian. Có một cách nhanh chóng và thanh lịch hơn để thoát khỏi tình huống này.

Download Passcape Reset Windows Password Full Key

Reset Windows Password 9.3.0.937 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Chương trình Passcape Reset Windows Password 9 Advanced Edition được thiết kế đặc biệt cho người dùng chưa có kinh nghiệm và dễ vận hành. Mặt khác, các thuật toán tra cứu mật khẩu là duy nhất và không được sử dụng trong bất kỳ ứng dụng tương tự nào. Không giống như các tiện ích khác, Đặt lại Mật khẩu Windows là chương trình duy nhất có thể xử lý ĐÚNG tất cả các loại tài khoản Windows.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*