PassFab for Office Full Key Portable

PassFab for Office Full Key Portable

PassFab for Office Full Key Portable là một công cụ khôi phục mật khẩu tất cả trong một có thể khôi phục hoặc đặt lại mật khẩu ngay lập tức cho tài liệu Word (* .doc, * .docx), tài liệu Excel (* .xls, * .xlsx) và PowerPoint (* .ppt, * .pptx) tệp tài liệu, v.v.

PassFab for Office Full Key Portable

Nó cung cấp ba phương pháp tấn công mật khẩu: Tấn công từ điển, Tấn công vũ lực với Mặt nạ tấn công và Tấn công vũ lực để hoàn thành khôi phục mật khẩu Office. Người dùng có thể chọn một kiểu tấn công phù hợp dựa trên các trường hợp của riêng họ.

Nó có giao diện đơn giản và các lệnh dễ dàng, làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích để tìm mật khẩu bị quên của các tệp đó.

Download PassFab for Office Full Key Portable

PassFab for Office v8.4.2.0 Portable

Link Google Drive
Link Mega

PassFab for Office v8.4.2.0 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Đúng là sẽ không có nhiều người ở trong tình huống PassFab for Office sẽ được sử dụng, vì rất ít người trong chúng ta sử dụng mật khẩu trên tài liệu của họ. Nhưng nếu bạn có, thì bạn có thể sử dụng cái này, vì nó thực hiện công việc của nó một cách xuất sắc.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*