Passmark DiskCheckup Full Key Portable Free

Passmark DiskCheckup Full Key Portable Free

Passmark DiskCheckup Full Key Portable Free cho phép người dùng giám sát các thuộc tính SMART của một ổ đĩa cứng cụ thể. SMART (Công nghệ báo cáo và phân tích tự giám sát) là một tính năng trên đĩa cứng của máy tính để cung cấp các chỉ số giám sát khác nhau về độ tin cậy của đĩa. Nếu SMART được bật trên đĩa cứng, quản trị viên hệ thống có thể nhận thông tin phân tích từ ổ cứng để xác định lỗi ổ cứng có thể xảy ra trong tương lai.

Passmark DiskCheckup Full Key Portable Free

Phần mềm này cho phép người dùng giám sát các thuộc tính SMART của một ổ đĩa cứng cụ thể. SMART (Công nghệ báo cáo và phân tích tự giám sát) là một tính năng trên đĩa cứng của máy tính để cung cấp các chỉ số giám sát khác nhau về độ tin cậy của đĩa.

Nếu SMART được bật trên đĩa cứng, quản trị viên hệ thống có thể nhận thông tin phân tích từ ổ cứng để xác định lỗi ổ cứng có thể xảy ra trong tương lai. Nó hiển thị các giá trị hiện tại của các thuộc tính SMART, cùng với giá trị Ngưỡng cho thuộc tính đó.

Download Passmark DiskCheckup Full Key Portable Free

Passmark DiskCheckup 3.5.1000 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Passmark DiskCheckup 3.5.1001 Setup

Link Download

Nó cũng có thể thực hiện các quy trình tự kiểm tra đĩa (DST) được tích hợp sẵn do nhà cung cấp thực hiện để phát hiện lỗi ổ đĩa. Có hai quy trình tự kiểm tra chính: Kiểm tra ngắn và Kiểm tra mở rộng. Kết quả của các bài kiểm tra này được hiển thị trong chương trình này. Phần mềm này có khả năng phát hiện và đặt kích thước của Vùng được Bảo vệ Máy chủ (HPA) và Lớp phủ Cấu hình Thiết bị (DCO).

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*