Passmark DiskCheckup Full Key Portable Free

Passmark DiskCheckup Full Key Portable Free

Passmark DiskCheckup Full Key Portable Free cho phép người dùng giám sát các thuộc tính SMART của một ổ đĩa cứng cụ thể. SMART (Công nghệ báo cáo và phân tích tự giám sát) là một tính năng trên đĩa cứng của máy tính để cung cấp các chỉ số giám sát khác nhau về độ tin cậy của đĩa. Nếu SMART được bật trên đĩa cứng, quản trị viên hệ thống có thể nhận thông tin phân tích từ ổ cứng để xác định lỗi ổ cứng có thể xảy ra trong tương lai.

Passmark DiskCheckup Full Key Portable Free

SMART giám sát các yếu tố có thể xảy ra hỏng hóc ổ đĩa trong thời gian dài, chẳng hạn như ‘Thời gian quay vòng’, số lần khởi động / dừng, số giờ bật nguồn và nhiệt độ đĩa cứng.

DiskCheckup hiển thị các giá trị hiện tại của các thuộc tính SMART, cùng với giá trị Ngưỡng cho thuộc tính đó. Nếu một thuộc tính giảm xuống dưới ngưỡng của nó, ổ đĩa không thể đảm bảo rằng nó sẽ có thể đáp ứng các thông số kỹ thuật của nó trong tương lai.

Download Passmark DiskCheckup Full Key Portable Free

Passmark DiskCheckup 3.5 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Passmark DiskCheckup 3.5 Setup

Link Download

Lưu ý rằng các thuộc tính SMART thay đổi chậm theo thời gian và là những nỗ lực hữu ích để chẩn đoán tuổi thọ của một ổ đĩa cụ thể. DiskCheckup theo dõi những thay đổi này trong một thời gian dài và dự đoán ngày (nếu có) của Điều kiện vượt ngưỡng (TEC), được hiển thị trên cửa sổ chính.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*