PassMark Volatility Workbench Full Key Free

PassMark Volatility Workbench Full Key Free

PassMark Volatility Workbench Full Key Free là một giao diện người dùng đồ họa (GUI) cho công cụ Biến động. Nó là một công cụ phân tích bộ nhớ dòng lệnh và pháp y để trích xuất các hiện vật từ các bãi chứa bộ nhớ. Nó miễn phí, mã nguồn mở và chạy trong Windows. Nó cung cấp một số lợi thế so với dòng lệnh.

PassMark Volatility Workbench Full Key Free

Không cần cài đặt trình thông dịch tập lệnh Python. Không cần nhớ các tham số dòng lệnh.Lưu trữ nền tảng và danh sách quy trình với kết xuất bộ nhớ, trong tệp .CFG. Khi hình ảnh bộ nhớ được tải lại, điều này tiết kiệm rất nhiều thời gian và loại bỏ nhu cầu nhận danh sách quy trình mỗi lần.

Tự động phát hiện nền tảng với các tệp .CFG. Sao chép và dán đơn giản hơn. Đơn giản hơn khi in các bản sao trên giấy (thông qua nhấp chuột phải). Đơn giản hơn việc lưu thông tin đã kết xuất vào một tệp trên đĩa.

Download PassMark Volatility Workbench Full Key Free

PassMark Volatility Workbench 3.0 Setup

Link Download
Link Mega

Danh sách thả xuống các lệnh có sẵn và mô tả ngắn gọn về chức năng của lệnh. Thời gian đóng dấu của các lệnh được thực hiện. Tự động tải tệp kết xuất đầu tiên được tìm thấy trong thư mục hiện tại. Hỗ trợ phân tích kết xuất bộ nhớ Mac và Linux. Tăng tới 20% tốc độ so với phiên bản intepreted.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*