Passware Kit Forensic Cd Boot Password Reset

Passware Kit Forensic Cd Boot Password Reset

Passware Kit Forensic WinPE ISO là giải pháp khám phá bằng chứng điện tử hoàn chỉnh báo cáo tất cả các mục được bảo vệ bằng mật khẩu trên máy tính và giải mã chúng. Phần mềm nhận dạng hơn 280 loại tệp và hoạt động ở chế độ hàng loạt, khôi phục mật khẩu của chúng.

Passware Kit Forensic Cd Boot Password Reset

Với chương trình này, bạn có thể tìm thấy tất cả các tài liệu, kho lưu trữ và các tệp khác được mã hóa hoặc bảo vệ bằng mật khẩu. Phân loại theo độ phức tạp giải mã. Bộ công cụ này phát hiện hơn 280 loại tệp.

Passware Kit Forensic có thể nhanh chóng quét các hình ảnh bộ nhớ và các tệp ở chế độ ngủ đông. Trích xuất các khóa mã hóa cho FileVault 2, TrueCrypt, VeraCrypt và BitLocker để giải mã tức thì các đĩa và vùng chứa được mã hóa. Xây dựng từ điển mật khẩu có thể có hoặc trích xuất mật khẩu tài khoản cho Windows và Mac.

Download Passware Kit Forensic Cd Boot Password Reset

Passware Kit Forensic Cd Boot Password Reset v2017.1.1.14340 Based Windows 7 32 Bit

Link Google Drive
Link Mega

Passware Kit Forensic Cd Boot Password Reset v2017.1.1.14340 Based Windows 7 64 Bit

Link Google Drive
Link Mega

Passware Kit Forensic Cd Boot Password Reset v2017.1.1.14340 Based Windows 10 32 Bit

Link Google Drive
Link Mega

Passware Kit Forensic Cd Boot Password Reset v2017.1.1.14340 Based Windows 10 64 Bit

Link Google Drive
Link Mega

Passware Kit Agent là một nhân viên khôi phục mật khẩu được phân phối trên mạng cho bộ công cụ này. Nó chạy trên Windows (chỉ 64 bit) và Linux (chỉ 64 bit) và có khả năng mở rộng hiệu suất tuyến tính. Mỗi máy tính Passware Kit Agent đồng thời nhiều CPU, GPU và bộ tăng tốc TACC của nó đi kèm với 5 tác nhân đi kèm, với khả năng mua riêng lẻ nếu cần.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*