PDF Annotator Full Key Portable

PDF Annotator Full Key Portable

PDF Annotator Full Key Portable cho phép người dùng mở bất kỳ tệp PDF nào và thêm chú thích, sử dụng chuột hoặc bút Máy tính bảng, trực tiếp trên các trang của tệp PDF. Các tài liệu được chú thích sau đó có thể được lưu trực tiếp trở lại định dạng PDF. Bằng cách này, bất kỳ ai cũng có thể đọc hoặc in các tài liệu PDF có chú thích. Các tài liệu chú thích cũng có thể dễ dàng đính kèm vào email.

PDF Annotator Full Key Portable

Nhập suy nghĩ và nhận xét của bạn ngay vào tài liệu. Sử dụng các hộp văn bản có nhiều kiểu khác nhau để làm cho nhận xét của bạn nổi bật. Tất cả các chú thích sẽ được lưu trực tiếp vào PDF để xem và đọc bằng bất kỳ ứng dụng đọc PDF nào.

PDF Annotator là một ứng dụng phần mềm có nhiều tính năng cho phép bạn thêm chú thích vào các tệp PDF của mình. Những điều này có thể được áp dụng trực tiếp vào các tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chuột hoặc Máy tính bảng.

Download PDF Annotator Full Key Portable

PDF Annotator 8.0.0.814×64 Portable

Link Google Drive
Link Mega

PDF Annotator 8.0.0.820×64 Setup

Link Google Drive
Link Mega

PDF Annotator 8.0.0.826 LD Setup

Link Google Drive
Link Mega

Giao diện của chương trình trông chuyên nghiệp và trực quan. PDF Annotator cung cấp cho bạn nhiều hình dạng và màu sắc khi nói đến bút, bút đánh dấu và tem, cùng với các công cụ đồ họa và văn bản.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*