PDF Extra Premium Full Key Portable

PDF Extra Premium Full Key Portable

PDF Extra Premium Full Key Portable là một trình biên tập PDF chuyên nghiệp. Đọc và chỉnh sửa tệp với các tính năng PDF nâng cao để đạt được kết quả tuyệt vời. Chú thích, bảo mật và chuyển đổi chúng sang Word, Excel và ePub.

PDF Extra Premium Full Key Portable

Bạn có thể thêm hoặc sửa đổi văn bản và hình ảnh trực tiếp thành các tệp PDF. Nhận xét và đánh dấu các phần của tệp, làm việc với các biểu mẫu có thể điền và trích xuất các trang từ tài liệu.

Nó cũng cho phép bạn ký các tài liệu của mình bằng chữ ký điện tử hoặc sử dụng công cụ vẽ miễn phí để vẽ của riêng bạn. Thêm dấu thời gian vào tệp PDF của bạn và đặt quyền chỉnh sửa tệp.

Hơn nữa, bạn có thể thêm hoặc sửa đổi văn bản và hình ảnh trực tiếp thành các tệp PDF. Nhận xét và đánh dấu các phần của tệp, làm việc với các biểu mẫu có thể điền và trích xuất các trang từ tài liệu.

Download PDF Extra Premium Full Key Portable

PDF Extra Premium 5.30.37987×64 Portable

Link Google Drive
Link Mega

PDF Extra Premium 5.40.38802×64 PA Setup

Link Google Drive
Link Mega

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*