PDF Forte Pro Full Key Portable

PDF Forte Pro Full Key Portable

PDF Forte Pro Full Key Portable là một ứng dụng đơn giản có khả năng tạo tài liệu PDF từ các tệp Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word), hình ảnh thông thường và Photoshop, cũng như các bản vẽ AutoCAD. Nó cũng có thể làm cho các tài liệu Word tương thích với trình đọc ebook bằng cách chuyển chúng thành ePUB.

PDF Forte Pro Full Key Portable

Không cần thiết phải có Adobe Acrobat, Microsoft Office, Photohop hoặc AutoCAD để có thể thực hiện chuyển đổi tệp với chương trình này. Đối với các loại tệp có liên quan, nó hỗ trợ DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, JPG, JPEG, PNG, BMP, PSD và DWG.

Công cụ được cài đặt nhanh chóng. Nó được bao bọc trong một giao diện rõ ràng và trực quan, hiển thị tất cả các khả năng chuyển đổi ở phía bên trái của cửa sổ chính. Cài đặt này có thể được thay đổi từ bảng tùy chọn, cùng với các tùy chọn khác. Ví dụ: bạn có thể chỉnh sửa siêu dữ liệu của các tệp PDF mới khi nói đến tác giả, tiêu đề, chủ đề và từ khóa.

Download PDF Forte Pro Full Key Portable

PDF Forte Pro 3.1.2.1 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Bảo mật PDF có thể được đảm bảo bằng cách áp dụng các từ chủ sở hữu và người dùng trong khi các quyền của người dùng có thể được quản lý. Những vấn đề này liên quan đến việc sao chép và sửa đổi nội dung tài liệu, nhận xét và chú thích, trích xuất văn bản và đồ họa, in ấn thường xuyên và HD, trình đọc màn hình và biểu mẫu điền.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*