PDFZilla Full Key Portable

PDFZilla Full Key Portable

PDFZilla Full Key Portable là một ứng dụng cho phép bạn chuyển đổi PDF sang các tệp Word, hình ảnh, tài liệu văn bản, HTML và SWF. Chương trình đi kèm với một giao diện thân thiện với người dùng, trong đó bạn có thể nhập các tệp PDF bằng cách sử dụng trình duyệt tệp hoặc phương pháp “kéo và thả”. Xử lý hàng loạt được cho phép.

PDFZilla Full Key Portable

Tiện ích dành cho máy tính để bàn này nhanh chóng và chính xác chuyển đổi các tệp PDF thành Tài liệu MS Word có thể chỉnh sửa, Tài liệu Văn bản Đa dạng thức, Tệp Văn bản thuần túy, Hình ảnh, Tệp HTML và Tệp Shockwave Flash SWF.

Nó bao gồm PDF to Word Converter, PDF to Image Converter, PDF to TXT Converter, PDF to HTML Converter, PDF to Flash Converter, PDF to Excel Converter, Image to PDF Converter, PDF Merger, PDF Cutter và PDF Rotator.

Download PDFZilla Full Key Portable

PDFZilla 3.8.7 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Ứng dụng này chạy trên một lượng tài nguyên hệ thống từ thấp đến trung bình và nhanh chóng hoàn thành tác vụ chuyển đổi mà không gây ra bất kỳ sự cố nào cho chúng tôi trong quá trình thực hiện.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*