Personal Backup Full Key Portable Free

Personal Backup Full Key Portable Free

Personal Backup Full Key Portable Free là một chương trình tiện dụng và đáng tin cậy có thể sao lưu các tệp và thư mục của bạn trong một loạt các bước đơn giản, cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát hoạt động.

Personal Backup Full Key Portable Free

Bạn có thể sao lưu dữ liệu từ ổ đĩa di động hoặc cố định, FTP hoặc máy chủ mạng Windows, không giới hạn số lượng bản sao lưu. Theo mặc định, chương trình xử lý tất cả các thư mục con của thư mục được chỉ định, nhưng các ngoại lệ có thể được xác định để loại trừ hoặc bao gồm bất kỳ thư mục con nào, như bạn muốn.

Sao lưu có thể được thực hiện theo yêu cầu hoặc theo lịch trình xác định trước, cũng như được thiết lập để khởi chạy khi khởi động máy tính. Hơn nữa, bạn có thể chọn từ bốn loại sao lưu khác nhau: sao lưu, đầy đủ, khác biệt (so sánh hai thư mục và chỉ lưu dữ liệu mới nhất) và tăng dần (sao lưu các tệp đã thay đổi từ lần sao lưu cuối cùng).

Download Personal Backup Full Key Portable Free

Tải phiên bản mới nhất Tại Đây

Personal Backup 6.2.14.0 Setup 64bit

Link Download

Personal Backup 6.2.14.0 Setup 32bit

Link Download

Personal Backup 6.2.14.0 Portable 64bit

Link Download

Personal Backup 6.2.14.0 Portable 64bit

Link Download

Các điểm nổi bật khác bao gồm các quy tắc nén tùy chỉnh, mã hóa tệp, đồng bộ hóa tệp, cũng như các tùy chọn để sao chép quyền đối với tệp hoặc thực hiện kiểm tra tính toàn vẹn trên các bản sao lưu.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*