Picture To Icon Full Key Portable

Picture To Icon Full Key Portable

Picture To Icon Full Key Portable là một trong những ứng dụng giúp bạn tạo biểu tượng, hỗ trợ nhiều định dạng, đồng thời có khả năng chụp một vùng trên màn hình.

Picture To Icon Full Key Portable

Picture To Icon có thể tạo một biểu tượng mới bằng cách sử dụng nhiều định dạng ảnh khác nhau làm nguồn, nhưng cũng có thể chụp ảnh màn hình, tất cả đều có rất nhiều tùy chọn tùy chỉnh. Ngoài ra, nó cũng có thể trích xuất biểu tượng từ các thư viện, với các định dạng được hỗ trợ bao gồm EXE, DLL và OCX.

Sau khi bạn mở ảnh mới để chuyển nó thành biểu tượng, Picture To Icon sẽ khởi chạy trình hướng dẫn chuyên dụng để chuẩn bị ảnh, nhắc bạn định cấu hình kích thước, màu trong suốt và các thông số khác.

Picture To Icon hỗ trợ nhiều kích thước biểu tượng, nhưng nó cũng cho phép bạn tô màu, vẽ và thu phóng, với một tùy chọn chuyên dụng để chọn bit màu.

Download Picture To Icon Full Key Portable

Picture To Icon 3.x Portable

Link Google Drive
Link Mega

Picture To Icon 3.x Setup

Link Google Drive
Link Mega

Các định dạng hình ảnh được hỗ trợ bao gồm JPG, BMP, GIF và CUR, vì vậy hiện tại không hỗ trợ PNG. Việc trích xuất cũng có thể nhanh chóng được kích hoạt từ mục nhập menu ngữ cảnh mới nếu được chọn trong quá trình thiết lập.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*