Proxima FontExpert Full Key

Proxima FontExpert Full Key

Proxima FontExpert Full Key. Trình quản lý Phông chữ này cho phép bạn xem trước và quản lý cả các kiểu chữ đã cài đặt và gỡ cài đặt, đồng thời kiểm tra hệ thống của bạn để tìm lỗi phông chữ. Bạn có thể hiển thị danh sách các mặt phông chữ đã cài đặt, các mẫu phông chữ có thể tùy chỉnh và các thuộc tính phông chữ nâng cao.

Proxima FontExpert Full Key

Với FontExpert, bạn có thể xem một văn bản mẫu với các phông chữ khác nhau. Không cần thay đổi hộp phông chữ và hiển thị kết quả. Ở đây bạn có thể xem tất cả các phông chữ cùng nhau.

Điều này sẽ tăng tốc quá trình chọn phông chữ. Nó có các tính năng như hiển thị chi tiết các phông chữ, phân loại chúng theo các danh mục khác nhau, tìm phông chữ trùng lặp, khả năng nhóm phông chữ, khả năng nhận dạng phông chữ bị hỏng, tìm kiếm nâng cao, khả năng xếp hạng phông chữ và nhiều tính năng khác.

Download Proxima FontExpert Full Key

Proxima FontExpert 2021 18.0 Release 3×86 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Dễ dàng quản lý bất kỳ kiểu chữ nào được hiển thị trong bất kỳ chế độ xem nào của chương trình. Bạn có thể sắp xếp, lọc, xem trước phông chữ, sao chép, di chuyển, xóa tệp phông chữ, kích hoạt hoặc hủy kích hoạt phông chữ, thêm hoặc liên kết phông chữ vào nhóm (bộ) phông chữ. Chương trình có thể kiểm soát các phông chữ nằm trong thư mục Windows Fonts và Psfonts (được sử dụng bởi Adobe Type Manager), vì vậy bạn không cần phải xóa phông chữ khỏi các thư mục tiêu chuẩn như một số trình quản lý phông chữ yêu cầu.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*