R-Wipe & Clean Full Key Portable

R-Wipe & Clean Full Key Portable

R-Wipe & Clean Full Key Portable là một giải pháp R-Tools hoàn chỉnh để xóa các tệp vô dụng trên máy tính của bạn, ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính và duy trì quyền riêng tư của máy tính.

R-Wipe & Clean Full Key Portable

Sử dụng chương trình này, bạn có thể xóa các tệp và thư mục bằng các thuật toán xóa nhanh, an toàn và làm sạch máy tính khỏi nhiều thông tin xâm phạm quyền riêng tư trên hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến của bạn như tệp được lưu trong bộ nhớ cache của trình duyệt, lịch sử các trang đã truy cập, cookie, mật khẩu web được lưu trữ, danh sách các tệp đã tải xuống, danh sách các tài liệu đã mở gần đây, các bộ nhớ đệm chương trình khác nhau, các tệp tạm thời, v.v.

Chương trình có thể xóa dấu vết hoạt động của nhiều ứng dụng bên thứ ba, chẳng hạn như tệp tin đầu, thư mục tạm thời, dữ liệu hệ thống, v.v. Chúng có thể kết hợp tất cả các công việc dọn dẹp máy tính nhỏ và xóa tệp thành các tác vụ dọn dẹp máy tính lớn có thể bắt đầu ngay lập tức hoặc theo lịch thời gian / sự kiện.

Download R-Wipe & Clean Full Key Portable

R-Wipe & Clean 20.0.2315 Portable

Link Google Drive
Link Mega

R-Wipe & Clean 20.0 Build 2316 PA Setup

Link Google Drive
Link Mega

Cũng có thể tạo danh sách các dấu vết cụ thể cần được làm sạch cho các ứng dụng không được hỗ trợ. Có thể kết hợp tất cả các công việc dọn dẹp máy tính nhỏ và xóa tệp thành các tác vụ dọn dẹp máy tính lớn có thể bắt đầu ngay lập tức hoặc vào thời gian / sự kiện đã lên lịch.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*